دوشنبه, 25 شهريور 1398

دفاعبه اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد و PhD سال 1398 می رساند

موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون فاقد هرگونه خوابگاه دانشجویی می باشد.دسترسی سریع

ویژه ها

فراخوان مقاله
آخرین اخبار

تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۱۳
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۳

مرکز همکار با WHO
فرم درخواستجشنواره پژوهشی
پیوندها

                     

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8