پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعیه شماره 12 در دوران شیوع كووید 19 
دفاع از پایان نامه- خانم شهرزاد مرادی فرد
اطلاعیه شماره 11 در دوران شیوع كووید 19 
برنامه امتحانات دانشجويان نيمسال دوم سال تحصيلي 98-99
اطلاعیه شماره 10 در دوران شیوع كووید 19 
در خصوص حضور دانشجویان در آزمایشگاه های تحقیقاتی موسسه

 
گروه دورانV5.7.3.0