دوشنبه, 5 مهر 1400
  • ساعت : ۱۱:۱۴:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ 
  • کد خبر : ۳۰۸۹
فیلم های آموزشی در زمینه طب انتقال خون در سایت موسسه بارگذاری گردید

به اطلاع کلیه بازدیدکنندگان محترم میرساند فیلم های آموزشی در زمینه طب انتقال خون در بخش آموزش های کوتاه مدت زیر مجموعه مرکز آموزش مجازی قابل دسترسی می باشد.

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

V5.7.3.0