يکشنبه, 5 بهمن 1399
  • ساعت : ۱۲:۱۷:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ 
  • کد خبر : ۳۰۸۰
مصاحبه- پژوهشگر دكتر مریم زادسر

نيازسنجي آموزشي شاغلين حرفه اي در ادارات کل سازمان انتقال خون ايران بررسی شد

دکتر مریم زادسر متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری از دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1385 تا کنون در سازمان انتقال خون ایران و موسسه عالی آموزشی و پزوهشی طب انتقال خون ایران به عنوان عضو هیات علمی مشغول به کار است. وی درمانگاه HIV و هپاتیت پایگاه تهران، درمانگاه پیگیری اهداکنندگان مبتلا به بیماری های عفونی منتقله از راه خون، مسئول آموزش و پژوهش و هموویژیلانس استان تهران خدمت کرده است واز سال 1392 تا کنون نیز به عنوان مدیر آموزش های کوتاه مدت و کاربردی موسسه انجام وظیفه می کند. این بخش ، نسبتا جوان و تازه تاسیس است و در راستای ارتقا دانش و توانمند سازی کارکنان سازمان انتقال خون ایران و فراگیران برون سازمانی از جمله کادر درمان و کسانی که به هر روی در این حیطه مشغول کار هستند ، با برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی خدمت رسانی می کند.
وی در پژوهشی نیازهای آموزشی سازمان انتقال خون را مورد بررسی قرار داده است.در این مورد بیشتر می خوانید: 

•    موضوع تحقیق و ضرورت انتخاب این موضوع چه بوده است؟
این تحقیق در واقع یک پروژه کاربردی است که با سفارش معاون وقت توسعه به موسسه انجام شده است. 
از آنجا که سازمان انتقال خون ماموریت ویژه ای دارد لذا نیازهای آموزشی کارکنان هم ویژه و اختصاصی است لذا  تدوین نیاز سنجی آموزشی کارکنان ادارات کل انتقال خون در الویت های سازمان تعریف شد تا برنامه ريزان آموزشي ، مدیران ارشد  ستادی ، ادارات کل  و ... براي تدوين برنامه ها و طرحهاي آموزشي خويش بر مبنای یک الگوی مدون عمل نمایند.  
این کار به این صورت شروع شد که در ابتدا مشاغل اصلی فنی  و تخصصی شناسایی و پرسشنامه تحقیق تکمیل شد . سپس کارگاههای آموزشی گسترده برای آموزش نحوه انجام کار برای گروههای مختلف همکار طرح  برگزارشد. افراد در سه سطح انتخاب و دسته بندی شدند، گروه اول خبرگان و متخصصین با تجربه و مهارت گروه دوم مدیران مستقیم هر شغل و گروه سوم مدیران رده بالای آن شغل پرسشنامه ها را تکمیل کردند. 
در واقع بیش از 100 شغل مورد بررسی با جزییات قرار گرفتند از جمله همه نیاز های آموزشی تخصصی مدیران کل، پزشکان اهدا، medical director، پزشکان هموویژیلانس، مسئولان پخش خون و پزشکان پخش خون و.... با جزییات و با روش اجماع نظرات Stockholder ها تهیه و تدوین شد. نتیجه این کار سه جلد کتاب است که امیدوارم در برنامه ریزی های آموزشی همکارانم در کل سازمان انتقال خون ایران مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد. 
بعلاوه این کار دو بار هم برنده جایزه آموزشی برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان شده است.
این پژو هش با هدف تعیین نیازهاي تخصی آموزشی کارکنان فنی ادارات کل سازمان انتقال خون ایران طی سال  1396تا 1398  انجام گرفته است.

•    در انجام این پژوهش با چه موانع و مشکلاتی مواجه شدید؟
با توجه به اینکه جهت تکمیل پرسشنامه ها چندین کارگاه آموزشی تشکیل گردید و  طیف وسیعی از کارکنان خبره هر شغل از پایگاههای ادارات کل در تکمیل پرسشنامه ها و اظهار نظر در مورد تعاریف، وظایف و شایستگی های مورد نیاز مشاغل تخصصی  مرتبط دخالت داشتند، این پرسشنامه ها از بررسی چند جانبه توسط گروههای مختلف بهره برده است. بعلاوه مدیران میانی ادارات کل و مدیران ستادی و معاونین و اغلب افراد کلیدی در گیر در هر فرایند ، پرسشنامه های تکمیل شده را ملاحظه و بررسی و اظهار نظر نموده اند و بعضا بسیار سخت ، به اجماع رسیده اند.  لذا به نظر می رسد این سطح از اخذ نظرات و بازخوردهای گوناگون از سطوح مختلف و از منظر های متفاوت  موجب غنای این  پژوهش شده باشد و بتواند بعنوان مرجعی برای  حفظ و تامین منابع انسانی  توانمند و کارا مورد استفاده قرار گیرد.  

•    آیا این پژوهش قرار است ادامه یابد یا در سطح وسیع تری مورد مطالعه قرار گیرد؟ لطفا توضیح دهید.
از آنجائیکه آموزش و بهسازی کارکنان اقدامی راهبردی است که درسطح فردی باعث ارزشمندی فرد, درسطح سازمانی باعث بهبودوتوسعه سازمان، در سطح ملی و حتی فرا ملی منجر به افزایش بهره وری می شود.لذا، یکی از اقدامات زیر بنایی که باعث کارآمدی سازمان ها می شود، ایجاد یا در اختیار گرفتن و توسعه پیوسته سرمایه انسانی از طریق آموزش و بهسازی آن است. بنا براین اجرایی شدن این نیاز سنجی و لحاظ کردن آن در تقویم آموزشی سال 99 ، از اولین گام های کاربردی کردن این برنامه است. 
در حال حاضر اداره کل منابع انسانی معاونت توسعه با همین رویکرد، انجام نیاز سنجی مشاغل عمومی را پی می گیرد. 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

V5.7.3.0