يکشنبه, 5 بهمن 1399
  • ساعت : ۱۲:۱۳:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ 
  • کد خبر : ۳۰۷۸
مصاحبه- پژوهشگر دكتر امیر مسعود ناظمی

طرح کشوری غربالگری اهدا کنندگان بار اولی

امیرمسعود ناظمی پزشک عمومی و فارغ‌التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران از سال 1388 بعنوان پزشک بخش اهداکنندگان آغاز کرد و تا کنون درسمت معاون بخش اهداکنندگان مدیر پزشکی پایگاه تهران و رئیس اداره آفرزیس و سرپرست واحد آموزش و پژوهش خدمت کرده است.
آخرین طرح پژوهشی وی با عنوان "بررسی طرح کشوری غربالگری اهداکنندگان بار اولی" در مرحله اجرایی است. 
وی در مورد این طرح می گوید: 

طرح غربالگری اهداکنندگان باراولی از سال 1394 در ایران اجرا شده است. با شیوع همه‌گیری بیماری کووید19 و کاهش ذخایر خون و فرآورده‌های خونی، بررسی میزان اثربخشی این طرح غربالگری ضروری تشخیص داده شد. هدف این پژوهش یافتن شواهدی از اثربخشی طرح غربالگری اهداکنندگان باراولی است. نتایج این پژوهش، نقش بسیار مهمی برای تصمیم‌گیری در مورد شیوه اجرایی طرح غربالگری اهداکنندگان باراولی در آینده دارد.
در این پژوهش دو شاخص اصلی مورد بررسی قرارمی گیرد: شاخص اول تعیین میزان بازگشت اهداکنندگانی است که در اولین مراجعه فقط نمونه غربالگری ایشان جمع‌آوری شده است. در صورت سالم بودن آزمایشات نمونه غربالگری، بعد از 3 ماه این اهداکنندگان مجاز به اهدای خون می‌باشند.
 شاخص دوم تعیین میزان تغییرات سرمی با بررسی نتایج آزمایشات غربالگری اهداکنندگان فوق در مراجعه بعدی است. تغییرات سرمی در این اهداکنندگان زمانی رخ می‌دهد که نتایج آزمایشات نمونه غربالگری در مراجعه اول سالم و نتایج آزمایشات اهدای بعدی ناسالم باشد.

دکتر ناظمی تاکید می کند: با توجه به گذشته‌نگر بودن این پژوهش، مهم‌ترین چالش در اجرای این طرح جمع‌آوری اطلاعات در بازه زمانی 3 تا 5 ساله از استانها است.

گفتنی است در مرحله اول این پژوهش جمع‌آوری اطلاعات مربوط به استان تهران به اتمام رسیده است و جمع‌آوری اطلاعات سایر استان‌ها در مراحل بعدی این پژوهش در حال اجرا است.
 

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

V5.7.3.0