يکشنبه, 5 بهمن 1399
  • ساعت : ۱۲:۹:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ 
  • کد خبر : ۳۰۷۶
مصاحبه- پژوهشگر دكتر مهتاب مقصودلو

بررسی موارد کال بک مرتبط با کووید 19 در اهداکنندگان خون انتقال خون استان تهران  انجام شد


دکتر مهتاب مقصودلو  متخصص پزشکی اجتماعی، فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1383عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و سازمان انتقال خون و دارای رتبه علمی دانشیاری است. وی در پژوهشی به بررسی موارد کال بک مرتبط با کووید 19 در اهداکنندگان خون انتقال خون استان تهران پرداخته است که با هم می خوانیم: 

موضوع تحقیق و ضرورت انتخاب این موضوع چه بوده است؟
در زمان شیوع کووید 19 یکی از نگرانی های مراکز انتقال خون، احتمال انتقال این ویروس از طریق فراورده های خون بود. البته بطور معمول عفونت های تنفسی قابلیت انتقال از طریق فراورده های خون را ندارند ولی با توجه به اینکه این یک ویروس جدید است که در سرعت انتشار آن و درمان آن تفاوت هایی با سایر کرونا ویروس ها دیده می شود، این نگرانی وجود داشت. بر این اساس و به منظور به دست آوردن شواهد در این زمینه، مطالعه بررسی موارد کال بک اهداکنندگان بعلت احتمال ابتلا به بیماری کووید 19 را با همکاری دکتر بالاقلی، دکتر امینی، دکتر ستوده و دکتر ناظمی شروع کردیم.
لطفا توضیحات بیشتری درخصوص یافته های تحقیق بدهید.
بعد از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی و اخذ کد اخلاق، اطلاعات همه اهداکنندگانی که به علت تماس نزدیک با بیمار کووید یا وجود علائم مشکوک به کووید پس از اهدای خون، با انتقال خون تماس گرفته بودند و موارد را گزارش کرده بودند؛ استخراج شد. در این مطالعه با تمام این اهداکنندگان توسط یکی از پزشکان اهدا تماس تلفنی گرفته شد و با یک شرح حال کامل پزشکی علائم بالینی بررسی شد. حدود80 درصد فراورده های بدست آمده از اهدای خون این افراد، در زمان کال بک توزیع و مصرف نشده بود و بنابراین از چرخه مصرف حذف شده بود. در نهایت فقط یک واحد RBC فراوری شده از اهداکننده مبتلا به کووید برای بیمارستان ارسال شده بود. سپس هماهنگی با بانک خون بیمارستان مورد نظر انجام شد. بیمار دریافت کننده این واحد RBC از نظر علائم بالینی و آزمایشگاهی ابتلا به کووید 19 پیگیری و بررسی شد. هیچگونه نشانه ای از ابتلا به بیماری پس از دریافت این واحد RBC در خود بیمار و خانواده وی یافت نشد. 

جمع بندی این پروژه چه نکاتی را نشان می دهد؟
نتایج این مطالعه نشان داد که استقرار فرایند کال بک در سازمان انتقال خون ایران امکان گزارش مواردی که ممکن است سلامت خون را تحت تاثیر قرار دهد را به خوبی ایجاد کرده است و کارایی مناسبی دارد و می توان در زمان اپیدمی بیماریهای عفونی نوپدید و بازپدید از این بستر استفاده کرد. گذشته از آن نتایج این طرح شواهدی مبنی بر عدم احتمال انتقال این بیماری از طریق فراورده های خون را مطرح نمود.

دستاورد علمی این طرح چیست؟
دستنویس این پروژه برای ژورنال Transfusion and Apheresis Science ارسال شده است و در حال بررسی و داوری می باشد.


 

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۲

V5.7.3.0