دوشنبه, 25 شهريور 1398
عنوان : مصاحبه 32 داوطلب دكترای تخصصی در موسسه آموزشی پژوهشی طب انتقال خون
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ 
ساعت : ۱۲:۱:۵۷

مصاحبه ورودی دکترای تخصصی رشته خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون منطقه آمایشی 10 در 4 شهریور ماه 1398 با حضور 32 داوطلب معرفی شده از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان انتقال خون این مصاحبه در 7 بخش شامل بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی، ارائه پایان نامه و مقاله مستخرج، ارائه شفاهی مطالب علمی، بررسی توانمندی های تخصصی هماتولوژی، بررسی توانمندی های تخصصی علوم انتقال خون، زبان انگلیسی، جستجوی منابع علمی برگزار شد.

اعضای هیات علمی موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون، دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران و تربیت مدرس به عنوان مصاحبه کننده در برگزاری این آزمون شفاهی حضور داشتند.


نمایش تعداد بازدیدها : 114

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8