چهارشنبه, 5 تير 1398
عنوان : سومین دوره آموزشی مدیریت طب انتقال خون با همكاری موسسه عالی آموزشی وپژوهشی طب انتقال خون و دانشگاه پاریس UPEC
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ 
ساعت : ۱۲:۵۰:۱۶

برگزاری سومین دوره آموزشی مدیریت طب انتقال خون با همکاری موسسه عالی آموزشی وپژوهشی طب انتقال خون و دانشگاه پاریس  UPEC از روز دوشنبه 19/01/1398 آغاز گردید.

هدف از برگزاری این دوره تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند در جنبه های مختلف طب انتقال خون مانند جذب و انتخاب اهداکنندگان، جمع آوری خون، تولید فرآورده، آزمایش های غربالگری فرآورده ها در مراکز انتقال خون و همچنین تجویز خون و فرآورده ها در مراکز درمانی، مراقبت از بیماران در حین و بعد از تزریق خون و فرآورده، آماده سازی خون در بانک خون و مدیریت ذخایر خون، برنامه ریزی و مدیریت کنند.

این دوره آموزشی شامل 150 ساعت آموزش تئوری و عملی است که شامل 6 کورس تضمین کیفیت، فرآیندهای تامین خون و فرآورده های سالم و کافی، ایمونوهماتولوژی، اندیکاسیون های تجویز خون و فرآورده، عوارض جانبی ناشی از تزریق خون و فرآورده و سلولهای بنیادی خون ساز می باشد.

گواهی نامه مشترک توسط دانشگاه پاریس UPEC و موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون صادر خواهد شد.

شرکت کنندگان این دوره 21 نفر هستند که 17 نفر از مدیران کل و کارشناسان انتقال خون سراسر کشور، 3 نفر از ستاد مرکزی سازمان انتقال خون ایران و 1 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند.نمایش تعداد بازدیدها : 144

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8